Ochrona osób i mienia

P.U.H. "HL HIWOX" sp. z o.o., działa na rynku ochrony od 1995 roku na podstawie koncesji Nr. K-723/91 oraz kontynuowanej następnie współpracy z udziałowcami, profesjonalistami w branży ochroniarskiej i detektywistycznej. Obecnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku, dysponuje zaktualizowaną i zweryfikowaną koncesją wydaną przez MSWiA Nr. L-0028/00. Jest również członkiem Polskiego Związku Pracodawców "OCHRONA", oraz Polskiej Izby Ochrony Mienia.

Dysponuje całodobowym dyżurem stanowiska kierowania, realizowane jest również monitorowanie chronionych obiektów wspierane przez służby kontrolno interwencyjne zabezpieczające odpowiednią i kompleksową ochronę realizowanych przez nas usług.

Do zleconych zadań zatrudniamy pracowników spełniających wysokie wymagania, przeszkolonych w Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony, jednolicie umundurowanych, wyposażonych w osobiste środki łączności, nad którymi bieżący nadzór sprawuje kadra pracowników ochrony z licencją II stopnia.